Xây dựng Nông thôn mới: Có nên "cán đích" bằng mọi giá?

Trong ngày 25/5 vừa qua, ThS. Nguyễn Ngọc Luân- Phó Giám đốc của Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP)- Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp đã có buổi trao đổi với Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) trong bản tin "Diễn đàn Các vấn đề xã hội" về chủ đề: "Xây dựng Nông thôn mới: Có nên "cán đích" bằng mọi giá?"

Theo ThS. Nguyễn Ngọc Luân, Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới đã đi được chặng đường hơn 5 năm, là chủ trương vô cùng đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng quê. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn đó không ít nỗi lo khi mà một số địa phương chỉ vì cố chạy theo chỉ tiêu để “cán đích” nông thôn mới đã dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

ThS. Nguyễn Ngọc Luân- Phó Giám đốc CAP

Dưới đây là toàn bộ nội dung buổi trao đổi của ThS. Nguyễn Ngọc Luân với Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV)

Nguồn: Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV)

Tin tức