CAP tiếp đoàn giám sát của KOICA ngày 6/5/2016

Ngày 6/5/2016, CAP tiếp đoàn giám sát của KOICA với vai trò bên tư vấn trong khuôn khổ tiểu hợp phần 'Tập huấn xây dựng nông thôn mới định hướng Saemaul Undong' trong khuôn khổ chương trình 'Hạnh phúc Lào Cai' của KOICA.

Ảnh: Tiến sĩ Đặng Kim Khôi-Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp (CAP) (ngoài cùng bên trái) trao đổi với đoàn giám sát của KOICA 

Ảnh: Đoàn giám sát của KOICA: ông Song Choung Kuen và giáo sư Park Jong Sup thuộc trường Đại học Quốc gia Chungbuk Hàn Quốc lắng nghe CAP và PMC trả lời câu hỏi.

Tham gia cùng đoàn giám sát còn có sự hiện diện của Tiến sĩ Đặng Kim Sơn- nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp -nông thôn; Ban quản lý dự án (PMC) của KOICA và Văn phòng Nông thôn mới Lào Cai. Buổi làm việc nhằm mục đích trao đổi để củng cố và định hướng rõ ràng tinh thần Saemaul Undong trong quá trình xây dựng nông thôn mới, từ đó giúp CAP nhận thức đúng được trách nhiệm của mình trong vai trò bên tư vấn

Ảnh: Ông Song Choung Kuen trao đổi với tiến sĩ Đặng Kim Sơn về tinh thần Saemual Undong.

Sau buổi làm việc, các bên đã đi tới thống nhất rằng xây dựng nông thôn mới theo định hướng Saemaul Undong không phải đơn thuần là việc đào tạo, tập huấn về mặt kỹ thuật mà phải làm sao giúp người nông dân nhận thức và thấm nhuần tinh thần Saemaul Undong với phương châm “huy động nội lực của nông dân, phát triển các cộng đồng nông dân tại mọi làng xã, phát huy tinh thần làm chủ, ý chí sáng tạo, tự tin của người dân”, 

 

Tin tức