Hội thảo ”Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Sáng ngày 03/04/2016, tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh đã tổ chức hội thảo xin ý kiến góp ý về báo cáo tổng hợp: “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do ông Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Mở đầu nội dung hội thảo, các đại biểu đã lần lượt được nghe ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh – trình bày về tiến độ, công tác thực hiện Đề án và đại diện nhóm tư vấn của Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt nội dung bản quy hoạch.

Sau khi nghe các bài trình bày, các đại biểu đại diện cho các Sở, Ban, Ngành và Địa phương đã có những ý kiến góp ý nhận xét trong đó xoay quanh các vấn đề như: Số liệu báo cáo chưa chính xác, thiếu cập nhật; Báo cáo chưa có tính kế thừa quy hoạch cũ đã được chính phủ phê duyệt; Chưa thể hiện được phướng hướng phát triển cho các tiểu ngành.

Tại phiên thảo luận, TS. Đặng Kim Khôi – Giám đốc trung tâm tư vấn chính sách – Viện CS&CL PTNNNT cũng đã đưa ra một số ý kiến góp ý cho bản quy hoạch. Ông cho rằng quy hoạch cần phải thể hiện được tầm nhìn trong bối cảnh hội nhập, tác động biến đổi khí hậu và đặt Bắc Kạn vào trong mối quan hệ liên kết vùng để đánh giá. Về nông nghiệp, bản quy hoạch cần xác định rõ vai trò nông lâm thủy sản (NLTS) trong bức tranh kinh tế toàn tỉnh, quy hoạch về nông nghiệp tỉnh gắn chặt với các chủ trương lớn của nhà nước như chương trình MTQG Nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ngoài ra, TS. Đặng Kim Khôi cũng cho rằng, với tình hình đầu tư khó khăn hiện tại, báo cáo cần lựa chọn những dự án ưu tiên thực hiện trong ngắn hạn.

Kết thúc hội thảo, ông Lý Thái Hải đã phát biểu tổng kết và định hướng cho việc hoàn thiện báo cáo trong thời gian tới. Ông Hải đánh giá cao ý kiến góp ý của TS. Đặng Kim Khôi và các đại biểu khác, nhấn mạnh Bắc Kạn xác định NLTS là hướng đi quan trọng và phát triển NLTS phải gắn liền với các chủ trương lớn của nhà nước.

TS. Đặng Kim Khôi phát biểu góp ý tại hội thảo.

Tin tức