Đào tạo lãnh đạo cộng đồng xây dựng nông thôn mới theo kinh nghiệm “Phong trào làng mới” của Hàn Quốc

Chiều 24/3/2016, Trung tâm Tư vấn Chính sách (CAP) cùng Tiến sỹ Đặng Kim Sơn (nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn) đã có buổi làm việc với Ban quản lý Chương trình Hạnh phúc Lào Cai (Lao Cai Happiness Program) do ông Kim Sun Ho (Giám đốc Chương trình) làm trưởng đoàn.

Buổi thảo luận tập trung vào việc xây dựng nội dung, kế hoạch hợp tác giữa CAP và Chương trình Hạnh phúc trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã và đặc biệt là lãnh đạo cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Lào Cai dựa trên những bài học kinh nghiệm từ Phong trào làng mới (Saemaul Undong) của Hàn Quốc.

Chương trình Hạnh phúc Lào Cai do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, được triển khai trong giai đoạn 2015 – 2018. Chương trình có 2 hợp phần chính là:

  1. Hợp phần phát triển cộng đồng (gồm 3 tiểu hợp phần: Giao thông nông thôn; Thí điểm 8 thôn theo mô hình Saemaul Undong; Đào tạo xây dựng nông thôn mới theo kinh nghiệm Saemaul Undong).
  2. Hợp phần nâng cao năng lực trong Giáo dục, Y tế và Quản trị công.

Hoạt động hợp tác giữa CAP và Chương trình Hạnh phúc thuộc tiểu hợp phần Đào tạo xây dựng nông thôn mới theo kinh nghiệm Saemaul Undong. Tiểu hợp phần này gồm 5 nhóm nội dung là: (i) Xây dựng tài liệu; (ii) Tập huấn cán bộ tỉnh, huyện; (iii) Tập huấn cán bộ cấp xã; (iv) Tập huấn lãnh đạo cấp thôn; (v) Thăm quan mô hình.

Theo đánh giá của Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, xây dựng nông thôn mới thông qua nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ triển khai ở cấp thôn, bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tới. Thôn, bản là đơn vị có khả năng phát huy tốt nhất sự tham gia và vai trò chủ thể của cộng đồng. Tinh thần “cần cù, tự lực, hợp tác” cũng như những cách làm hay ở cấp làng của phong trào Saemaul Undong là những bài học kinh nghiệm thực tế cần được áp dụng cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay. Hoạt động này không chỉ đóng góp cho xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai mà còn ở cả Việt Nam.

Dự kiến, từ tháng 4/2016, nhóm chuyên gia tư vấn của CAP sẽ bắt đầu triển khai các hoạt động tư vấn và đào tạo trong khuôn khổ chương trình hợp tác này.

Tiến sỹ Đặng Kim Sơn và các cán bộ của Trung tâm CAP đang trao đổi với ông Kim Sun Ho về nội dung, kế hoạch hợp tác giữa CAP và Chương trình Hạnh phúc 

Tin tức