Xây dựng nông thôn mới - để những tiêu chí là thực chất

Ngày 3/7/2016, trong chuyên mục Diễn đàn kinh tế thuộc hệ Chính trị - Thời sự - Tổng hợp VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh trực tiếp lúc 09:15 - 10:00, ThS. Nguyễn Ngọc Luân (Phó GĐ Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp) đã tham gia đối thoại trong chương trình với chủ đề "Xây dựng nông thôn mới - để những tiêu chí là thực chất". Một khách mời khác cũng tham gia chương trình là ThS. Lưu Đức Khải (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương).
Dưới đây là toàn bộ nội dung chương trình:

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ