Hội thảo xin ý kiến góp ý báo cáo tổng hợp:” Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Sáng ngày 03/04/2016, tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh đã tỏ chức hội thảo xin ý kiến góp ý về báo cáo tổng hợp:” Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do ông Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Mở đầu nội dung hội thảo, các đại biểu đã lần lượt được nghe ông Lăng Văn Hòa -Giám đốc sở kế hoạch đầu tư Bắc Kạn– trình bày về tiến độ, công tác thực hiện đề án và đại diện nhóm tư vấn của Viện chiến lược phát triển – Bộ kế hoạch và đầu tư đã trình bày tóm tắt nội dung bản báo cáo tổng hợp.

Sau khi nghe các bài trình bày, các đại biểu đại diện cho các sở ban ngành và địa phương đã có những ý kiến góp ý nhận xét trong đó xoay quanh các vấn đề như: Số liệu báo cáo chưa chính xác, thiếu cập nhật; Báo cáo chưa có tính kế thừa quy hoạch cũ đã được chính phủ phê duyệt; Chưa thể hiện được phướng hướng phát triển cho các tiểu ngành.

Tại phiên thảo luận, TS. Đặng Kim Khôi – Giám đốc trung tâm tư vấn chính sách – Viện CS&CL PTNNNT cũng đã đưa ra một số ý kiến góp ý cho bản báo cáo. Ông cho rằng báo cáo cần phải thể hiện được tầm nhìn trong bối cảnh hội nhập, tác động biến đổi khí hậu và đặt Bắc Kạn vào trong mối quan hệ liên kết vùng để đánh giá. Về nông nghiệp, ông Khôi đã chỉ ra báo cáo cần xác định rõ vai trò nông lâm thủy sản (NLTS) trong bức tranh kinh tế toàn tỉnh, quy hoạch về nông nghiệp tỉnh gắn chặt với các chủ trương lớn của nhà nước như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ngoài ra, TS. Đặng Kim Khôi cũng đưa ra nhận định về tình hình đầu tư khó khăn hiện tại, báo cáo cần nêu ra những dự án theo mức độ ưu tiên để tăng tính khả thi.

Kết thúc hội thảo, ông Lý Thái Hải đã phát biểu tổng kết và định hướng cho việc hoàn thiện báo cáo trong thời gian tới. Ông Hải đánh giá cao ý kiến góp ý của TS. Đặng Kim Khôi, nhấn mạnh Bắc Kạn xác định NLTS là hướng đi quan trọng và phát triển NLTS phải gắn liền với các chủ trương lớn của nhà nước.

Hội thảo góp ý điều chỉnh quy hoạch Bắc Kạn 2020 tầm nhìn 2030

TS. Đặng Kim Khôi phát biểu góp ý tại hội thảo.

Người đưa tin: Phạm Đức Thịnh

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ