Thực địa HTX An Châu, Đông Hưng, Thái Bình ngày 03/03/2016

Thực hiện vào giai đoạn cuối của dự án “Thí điểm chính sách đối với việc phát triển hợp tác xã và tổ hợp tác trong quá trình thương mại hóa nông nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp hợp tác xã tại tinh Thái Bình” do CAP liên kết thực hiện với Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO), buổi thực địa ngày 4 tháng 3 năm 2016 nhằm mục đích tổng kết và đánh giá lại những tác động của dự án đối với sinh kế của các hộ nông dân tham gia dự án.

Chủ nhiệm HTX An Châu – Ông Bùi Huy Thông phát biểu khai mạc cuộc họp

Chủ nhiệm HTX An Châu – Ông Bùi Huy Thông phát biểu khai mạc cuộc họp

Buổi thực địa do tiến sĩ Đặng Kim Khôi – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp (CAP) chủ trì cùng với sự tham gia của các nghiên cứu viên của CAP và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Tiến sĩ Đặng Kim Khôi trình bày mục tiêu và lịch trình làm việc của chuyến thực địa cho bà con nông dân.

Nhằm đánh giá chính xác tính hiệu quả của dự án, các nghiên cứu viên của CAP đã thực hiện phỏng vấn điều tra thực địa không chỉ đối với xã viên tham gia dự án mà còn với nông dân bên ngoài dự án, với số lượng 20 người mỗi nhóm. Trong lúc đó, tiến sĩ Đặng Kim Khôi sẽ có buổi gặp mặt với doanh công ty giống cây trồng miền Bắc – đối tác chính thực hiện liên kết (cung cấp giống đầu vào và bao tiêu đầu ra) với HTX An Châu, để tìm hiểu rõ những khó khăn tồn tại mà doanh nghiệp gặp phải khi tham gia liên kết.

Kết quả thu được hầu như đã đạt được kỳ vọng của dự án. Xã viên tham gia dự án đều phấn khởi với những hỗ trợ từ HTX và công ty giống cây trồng miền Bắc. Đối với nông dân ngoài dự án, họ đều thể hiện mong muốn được tham gia HTX bắt đầu từ mùa vụ tới. Nhìn chung, người nông dân đã bắt đầu có những nhận thức nhất định đối với những lợi ích mà mô hình HTX kiểu mới mang lại.

Nông dân HTX An Châu lắng nghe tổng kết về những thay đổi trong mô hình HTX kiểu mới

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ