Dự án phân tích hợp đồng nông sản tại Lào: Tập huấn và điều tra

Nằm trong khuôn khổ dự án “Phân tích về nông sản hợp đồng”, từ ngày 13 tháng Một đến ngày 24 tháng  Một năm 2016, đoàn công tác của Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp (CAP) đã thực hiện chuyến tập huấn và thực địa tại Vientiane , Oudomxay và Khammoune của Lào. Đoàn công tác bao gồm ông Đặng Kim Khôi – giám đốc trung tâm, ông Đỗ Huy Thiệp – trưởng phòng cùng hai nghiên cứu viên chính là Trịnh Thường Trường An và Nguyễn Minh Cường

Từ ngày 13 tháng Một đến 15 tháng Một, đoàn CAP đã tổ chức chương trình tập huấn cho các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu nông lâm quốc gia Lào (NAFRI). Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào các phần mềm nhập liệu cũng như nâng cao năng lực của điều tra viên trên thực địa. Các bài tập của CAP dành cho điều tra viên NAFRI được thiết kế dựa trên dữ liệu thực địa dưới dạng những câu chuyện kể, từ những câu chuyện này các điều tra viên phải tập trích xuất, đối chiếu với bảng hỏi và điền thông tin chính xác vào bảng nhập liệu. Đây là phương pháp tập huấn mới được CAP phát triển và hoàn thiện trong thời gian gần đây, phát huy hiệu quả rất tốt trên thực địa.

20160115_142609.jpg

Hình 1. Tập huấn cho nghiên cứu viên NAFRI (Photo by Đỗ Huy Thiệp)

Bên cạnh việc tập huấn, xây dựng và mở rộng mạng lưới chuyên gia quốc tế luôn là một ưu tiên của CAP trong những chuyến đi công tác quốc tế.  Trong chuyến đi vừa qua, các nghiên cứu viên của CAP đã có buổi làm việc vào ngày 16 tháng Một với ông Anthony Zola – một chuyên gia người Mỹ của Viện Tài nguyên và Môi trường Mekong với hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại Lào và Thái Lan. Sự trao đổi giữa hai bên mở ra những gợi ý mới cho nghiên cứu cũng như các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Từ ngày 17 tháng Một đến ngày 24 tháng Một, đoàn của CAP chia ra để đi xuống các địa phương trực tiếp giám sát quá trình điều tra. Mỗi tổ điều tra được thiết kế theo mô hình 1+4+1, bao gồm 1 giám sát viên người Việt Nam, bốn điều tra viên người Lào và một người nhập liệu người Lào. Ba ngành hàng điều tra được chọn là ngành hàng Lợn (địa bàn: tỉnh Vientiane), ngành hàng Gạo (địa bàn: Tỉnh Khammoune) và ngành hàng Rau (địa bàn: Tỉnh Oudomxay).  Mô hình này giúp phát hiện và sửa chữa kịp thời những lỗi phát sinh trong quá trình điều tra cũng như quá trình nhập liệu. Đây cũng là mô hình CAP mới phát triển gần đây từ kinh nghiệm tích luỹ từ nhiều năm chuyên làm điều tra thực địa. Phương pháp phân tích số liệu được chọn là difference-in-difference, hay là phân tích tác động của hợp đồng nông sản đến nông hộ  dựa trên so sánh các hộ tham gia và không tham gia hợp đồng nông sản theo thời gian, việc chọn mẫu điều tra giúp loại trừ những yếu tố khác bằng việc chọn những hộ trong cùng một địa bàn và có các điều kiện tương đối đồng đều nhau.

20160120_114901.jpg

Hình 2. Điều tra thực địa tại Lào (Photo by Đỗ Huy Thiệp)

Đợt công tác kết thúc tốt đẹp, thắt chặt thêm sự hợp tác truyền thống giữa Viện Nghiên cứu nông lâm quốc gia Lào (NAFRI) và Trung tâm tư vấn chính sách Nông nghiệp (CAP), đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới với các chuyên gia quốc tế.

Một số hình ảnh khác về chuyến điều tra thực địa:

 

Người đưa tin: Nguyễn Minh Cường

Tin tức