Báo cáo kết quả nghiên cứu chính sách về chương trình phát triển cây cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Cao su tự nhiên là một trong những mặt hàng nông sản quan trọng của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích cao su cả nước năm 2012 đạt hơn 910 ngàn ha, sản lượng hơn 836 ngàn tấn đã đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên đứng thứ 5 thế giới. Diện tích cây cao su đã phát triển khá nhanh từ năm 2009 đến nay, đặc biệt là vùng Tây Bắc với tổng diện tích hơn 19 ngàn ha năm 2012. Tuy nhiên, khu vực các tỉnh Đông Bắc lại phải đối diện với những khó khăn lớn do điều kiện tự nhiên và thời tiết khí hậu không thuận lợi, cùng với sự phát triển tự phát trồng cao su của nông dân. Vì vậy, một nghiên cứu chính sách về chương trình phát triển cao su ở các tỉnh vùng núi phía bắc trong thời điểm này là rất cần thiết để cung cấp những phân tích khoa học, các tính toán hiệu quả kinh tế cũng như các giải pháp dành cho các nhà hoạch định chính sách. Nằm trong dự án “Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARDSPS) 2007-2013”, báo cáo này sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh và thống kê số liệu tại Việt Nam và các quốc gia có kinh nghiệm về chương trình phát triển cây cao su; kết hợp với khảo sát thực địa tại 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, để phân tích và đưa ra 8 đề xuất chính sách phát triển cây cao su cùng với 3 kiến nghị lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

          Tác giả:     Nguyễn Anh Phong

                             Phùng Giang Hải

          Dự án:       Hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARDSPS) 2007-2013

Tin tức