Cơ sở dữ liệu:"Tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong lĩnh vực Nông nghiệp Nông thôn"

Số liệu thống kê, chính sách và quy định pháp luật, đề tài nghiên cứu và công trình đã tiến hành trong lĩnh vực này.

Mỗi năm ngành nông nghiệp Việt Nam sử dụng khoảng ba triệu tấn phân bón hóa học và 30 nghìn tấn thuốc trừ sâu mà không có xử lý triệt để đối với dư lượng của các hóa chất này trong đất, nước và không khí (An và cộng sự, 2004). Thứ hai là rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm mặt nước, rừng và thủy sản ven bờ đã và đang bị khai thác quá mức. Ví dụ như trong suốt giai đoạn 1943-1996, diện tích che phủ rừng của Việt Nam giảm từ 43% xuống 28% (Werger và Nghĩa, 2005). Nghiên cứu của Ngân hàng thế giới (2005) cho thấy tỷ lệ rừng nguyên sinh của Việt Nam năm 2004 chỉ còn khoảng 4,6% tổng diện tích rừng.

 

Những mối nguy hiểm này đe dọa tới toàn bộ hệ thống sinh thái nông nghiệp và nông thôn, làm suy yếu năng lực sản xuất của các yếu tố môi trường cơ học, giảm năng suất cây trồng và vật nuôi cũng như đe dọa tới sức khỏe của người nông dân. Tác động xấu nhất mà Việt Nam có thể phải hứng chịu là thảm họa thiên nhiên và suy thoái chất lượng môi trường nghiêm trọng do thay đổi khí hậu vào 50 năm tới (IUCN 2008).

 

Trong tình hình này, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT)cần phải đề xuất một loạt các chính sách phối hợp, các chương trình và chiến lược hướng tới phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, Bộ cần phải có những thông tin đầy đủ về hiện trạng môi trường nông thôn, sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, Bộ còn thiếu một bộ cơ sở dữ liệu cần thiết về những vấn đề này. Đặc biệt là các nhà nghiên cứu và làm chính sách trong Bộ đang phải đối mặt với:

 

  • Những khó khăn trong việc tiếp cận số liệu thống kê về các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các vấn đề về môi trường ở nông thôn;
  • Thiếu một mô tả sơ lược về những chính sách và quy định pháp luật liên quan tới tài nguyên thiên nhiên trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; và
  • Thiếu thông tin về những đề tài nghiên cứu và công trình đã tiến hành trong lĩnh vực này.

 

 

 

 

 

Tin tức