Tập bản đồ Nông nghiệp Việt Nam 2004

Được sự tài trợ của dự án “Tăng cường năng lực thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách nông nghiệp” - MISPA do Chính phủ Pháp hỗ trợ, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã phối hợp với Vụ Phương pháp Chế độ, Tổng cục Thống kê (TCTK) trong việc thu thập số liệu, thống kê kinh tế xã hội và nông nghiệp Việt Nam năm 2004, và thể hiện dưới dạng tập bản đồ.


Thực hiện bới:

Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD).

Biên tập:

Đặng Kim Sơn, Nguyễn Ngọc Quế và Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Tài trợ:

Dự án “Tăng cường Năng lực Thông tin Phục vụ Công tác Hoạch định Chính sách Nông nghiệp” - MISPA do Chính phủ Pháp tài trợ.

@2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Dự án “Tăng cường Năng lực Thông tin Phục vụ Công tác Hoạch định Chính sách Nông nghiệp” - MISPA do Chính phủ Pháp tài trợ.

Tất cả bản quyền được bảo lưu

Xuất bản lần đầu 500 cuốn

Một phần của tập bản đồ này có thể được tái bản mà không cần xin phép nhưng phải thông báo cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Dự án “Tăng cường Năng lực Thông tin Phục vụ Công tác Hoạch định Chính sách nông nghiệp” - MISPA do Chính phủ Pháp tài trợ.

Ý tưởng dự án: Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

Điều phối dự án: Trần Thị Quỳnh Chi (IPSARD) và Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (CAP)

Tác giả:

Đặng Kim Sơn và Trần Thị Quỳnh Chi (IPSARD);

Nguyễn Ngọc Quế Trần Công Thắng, Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Trần Thu Hà, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Lệ Hoa, Phạm Thị Tuyết Mai, Hoàng Đình Quốc, Trần Thị Khánh Vân, Đào Nguyên Thắng và Trương Thị Thu Trang (CAP);

Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Trung Thành (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam);

Đỗ Trọng Khanh (Vụ Phương pháp Chế độ, Tổng Cục Thống kê).

Biên tập: Đặng Kim Sơn (IPSARD), Nguyễn Ngọc Quế và Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (CAP)

Hiệu đính: Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (CAP).

Bản đồ: Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Trung Thành (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam).

Thiết kế bìa: Nguyễn Ngọc Quế và Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (CAP);

Nguyễn Tiến Công và Nguyễn Phi Hùng (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam).

In tại: Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, Việt Nam

Xuất bản: Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin cùng với Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trích dẫn:

Đặng Kim Sơn, Nguyễn Ngọc Quế và Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (biên tập) (2006), Tập bản đồ nông nghiệp Việt Nam 2004, Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, 6 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 84-4-8219848, Fax: 84-4-9711062. Email:ipsard@fpt.vn

Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp, B3 Ngõ 128, Thuỵ Khê, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 84-47280492, Fax: -84-4-7280489. Email: cap@ipsard.gov.vn

Lưu ý:

Đường biên giới, màu sắc, tên gọi hay bất ký thông tin nào khác thể hiện trên tập bản đồ này không hàm ý bất cứ sự phân đoán nào về tình trạng pháp lý của bất kỳ lãnh thổ nào, sự tán thành hay chấp nhận chính thức nào về đường biên từ phía chính phủ Việt Nam.

Các cơ quan tham gia xây dựng bản đồ

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD)

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn được thành lậpcuối năm 2005 trên nền tảng của Viện Kinh tế Nông nghiệp và một số bộ phận khác của Bộ NN-PTNT. Viện có chức năng tiến hành các hoạt động nghiên cứu và thông tin phục vụ quá trình tham mưu ra quyết định cho các nhà lập chính sách và mọi đối tượng sản xuất trong ngành.

Viện được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách và đánh giá tác động của chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình...phát triển nông nghiệp nông thôn, gồm có: (i) nghiên cứu thị trường, ngành hàng nông sản; (ii) nghiên cứu quá trình hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; (iii) nghiên cứu kinh tế xã hội nông thôn, hệ thống nông nghiệp; (iv) nghiên cứu kinh tế, xã hội trong quản lý, sử dụng tài nguyên nông nghiệp

Thông tin đa chiều, đa phương tiện nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của các đối tượng quản lý, sản xuất kinh doanh, đầu tư... liên quan đến ngành nông nghiệp nông thôn, gồm có: (i) thông tin chính sách, chiến lược về phát triển nông nghiệp nông thôn; (ii) thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế cho ngành; (iii) thông tin xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn; (iv) thông tin quản lý tài nguyên nông nghiệp, phát triển môi trường bền vững

Thực hiện các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn, xây dựng mô hình với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP)

Trung tâm được phát triển theo mô hình Trung tâm Xuất sắc để thu hút các chuyên gia kinh tế chính sách được đào tạo từ các trường đại học có uy tín quốc tế.

Trung tâm được tổ chức theo mô hình quản lý tự chủ, chịu trách nhiệm. cả về tổ chức, ngân sách, hợp tác quốc tế và xác định nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính độc lập cao trong quá trình đưa ra kiến nghị và đánh giá tác động chính sách.

Thế mạnh của Trung tâm tập trung vào 3 lĩnh vực: (i) nghiên cứu, phân tích thị trường ngành hàng; (ii) xây dựng, khai thác mô hình kinh tế mô phỏng phân tích chính sách; (iii) đánh giá tác động của các chương trình/dự án trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn.

Lời tựa

Số liệu kinh tế, xã hội nông nghiệp nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ra quyết định về chính sách, sản xuất và kinh doanh, góp phần thu hút sự quan tâm và tăng cường kiến thức về ngành. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn xây dựng Tập bản đồ nông nghiệp Việt Nam năm 2004 dựa trên số liệu thống kê đến cấp huyện và cấp tỉnh của Tổng cục Thống kê.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Tập bản đồ này.

 

 


Liên hệ để có được CD tập bản đồ hoặc xem tại : http://cap.gov.vn/Tap_ban_do_nong_nghiep_Viet_Nam_2004/main_tl.htm

 

Tin tức