Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển chăn nuôi nông hộ

Sáng ngày 4/10/2016, Ngân hàng thế giới (World bank) đã phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề "Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi nông hộ" trong khuôn khổ dự án LISSAP (dự án "Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm"). Tham gia hội thảo có đại diện của World bank, các văn phòng LIFSAP từ các tỉnh và các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD

).

Đại biểu đang trao đổi thông tin với các chuyên gia của World Bank

 

Dự án LIFSAP do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng số vốn 79,03 triệu USD. Dự án được thực hiện trên 12 tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An và TP. Hồ Chí Minh. Dự án được triển khai từ tháng 3/2010. Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của những người chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình, giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động chăn nuôi; hỗ trợ đào tạo hộ chăn nuôi theo quy trình hộ chăn nuôi an toàn (VietGAP), xây dựng thương hiệu để cạnh tranh. 

Để phát triển chăn nuôi nông hộ tại Việt Nam, World Bank đã hỗ trợ phát triển thành các Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã sản xuất theo quy trình VietGAP, xây dựng thương hiệu để cạnh tranh. Các hợp tác xã này sẽ được hỗ trợ vay vốn mở rộng sản xuất, tự đầu tư hệ thống giết mổ, chế biến và tiêu thụ theo quy trình khép kín. Đồng thời, dự án cũng thiết lập một hệ thống truy xuất hoàn chỉnh theo hình thức mã vạch cho sản phẩm VietGAP này giúp người tiêu dùng an tâm. 

Tuy nhiên, trước tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế, giá cả đầu vào tăng cao, trong khi giá xuất chuồng thấp, người chăn nuôi vẫn còn thiếu kiến thức, khí hậu diễn biến phức tạp, dịch bệnh thường xuyên xảy ra... là những yếu tố khiến ngành chăn nuôi đứng trước những thách thức lớn trong quá trình phát triển.

Tại hội thảo các đại biểu được nghe đại diện từ LIFSAPvà World Bank giới thiệu về các thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là đối với các tỉnh nhiều đồng bào dân tốc như Cao Bằng, Lâm Đồng.... Cùng với đó, các đại biểu đã chia sẻ các cơ hội và thách thức cho ngành chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Tiến sĩ Đặng Kim Khôi- Giám đốc CAP chia sẻ về các thách thức và cơ hội đối với ngành chăn nuôi trong bối cảnh hội nhập

Thông qua hội thảo lần này sẽ giúp cho các hộ gia đình tìm ra hướng đầu tư, phát triển mới, có giải pháp phù hợp để sản xuất có hiệu quả, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời mở ra hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người chăn nuôi và cộng đồng

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ