Triển khai dự án đánh giá chương trình thí điểm BHNN theo quyết định 315 của Thủ tướng

Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 1/3/2011 đã quyết định thực hiện chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013. Chương trình này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cả hệ thống chính quyền, doanh nghiệp, người dân với kỳ vọng là đảm bảo an sinh xã hội và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện thì chương trình này vẫn chỉ ở mức thí điểm và chưa mang lại được kết quả như mong đợi, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tham gia chương trình bảo hiểm nông nghiệp khá cao, doanh thu phí bảo hiểm chưa đủ bù đắp được số tiền đã giải quyết bồi thường bảo hiểm nông nghiệp.

Vì vậy, GIZ đã tài trợ cho Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp nghiên cứu, đánh giá chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 để rút ra bài học kinh nghiệm đề xuất giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy mở rộng chương trình bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam trong tương lai.

Sau quá trình nghiên cứu tại bàn, nhóm nghiên cứu  của Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp tiến hành khảo sát thực địa tại tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp từ ngày 17/8/2016. Trong khuôn khổ chương trình, nhóm nghiên cứu sẽ làm việc với các đơn vị phụ trách tại các địa phương như Sở NN&PTNT, Sở Tài chính nhằm tìm hiểu thành công, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình tại địa phương.

Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, nhóm nghiên cứu sẽ phối hợp cùng cộng tác viên trường Đại học An Giang thực hiện hoạt động điều tra hộ nông dân tại huyện Tân Hồng- Đồng Tháp.

 

Đ/c Đỗ Huy Thiệp – Trưởng nhóm nghiên cứu đang phỏng vấn cán bộ phụ trách BHNN, Sở Tài chính

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ