Đạt chuẩn Nông thôn mới- Liệu có chỉ là hình thức

Theo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tính đến tháng 3/2016, có 1.761 xã chiếm 19,7% đạt tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, mức thu nhập bình quân tăng từ 16 triệu đồng năm 2011 lên 28,4 triệu đồng năm 2015. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình giám sát cho thấy trong khi thực hiện đã nảy sinh nhiều tồn tại như các tiêu chí vẫn còn bất cập, chưa phù hợp, ngay cả ở các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Vậy nguyên nhân sâu xa ở đây là gì, giải quyết những vấn đề đó bằng cách nào?
Toàn bộ những nội dung trên đã được ThS. Nguyễn Ngọc Luân- Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) trao đổi với Kênh truyền hình VOV- Đài tiếng nói Việt Nam trong chương trình S hôm nay, với chủ đề: "Đạt chuẩn Nông thôn mới- Liệu có chỉ là hình thức" diễn ra vào ngày 17/06 vừa qua. 

Dưới đây là toàn bộ nội dung của cuộc trao đổi giữa đại diện CAP với kênh truyền hình VOV

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ