Tập huấn ứng dụng mô hình GTAP 9 để phân tích tác động của các hiệp định thương mại lên nền kinh tế

Trong hai ngày 05 và ngày 08/12, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp đã tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn về mô hình phân tích thương mại toàn cầu. Diễn ra trong thời gian ngắn, khóa học tập trung vào các nội dung cơ bản trong việc sử dụng các phần mềm tạo dữ liệu và tính toán mô hình GTAP, phương pháp kiểm tra và phân tích kết quả của mô hình.  Giảng dạy chính cho lớp học có Tiến sỹ David Vanjetti với sự hỗ trợ bởi Tiến sỹ Phạm Lan Hương. Tham dự khóa học có các cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm Tư vấn chính sách Nông nghiệp, bộ môn trong Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, chuyên gia từ Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia– Bộ Kế hoạch và Đầu tư và giảng viên đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Giới thiệu thêm về giảng viên:

TS. David Vanjetti là chuyên gia phân tích chính sách thương mại tại trường Chính sách công Crawford thuộc Đại học quốc gia Úc (ANU). Ông đã thực hiện nhiều dự án áp dụng mô hình GTAP trong phân tích tác động của các hiệp định thương mại lên nền kinh tế Việt Nam.

T.S Phạm Lan Hương, nguyên trưởng ban Kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) là là chuyên gia đầu ngành về mô hình cân bằng tổng thể khả tính (CGE) nói chung và mô hình phân tích thương mại toàn cầu nói riêng tại Việt Nam.

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ