Tập huấn "Xây dựng an ninh lương thực"

Hình 1) Các học viên của khóa học, giảng viên và Bí thư thứ nhất – Đại sứ quán Singapore 

Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) đã được Thủ tướng Ngô Tác Đống tại Hội nghị phi chính thức ASEAN lần thứ 4 vào năm 2000 nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN-6 và Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV), và hỗ trợ 4 quốc gia này hội nhập ASEAN và xây dựng cộng đồng. Trong khuôn khổ của IAI, Trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapore với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao Singapore đã tiến hành tổ chức khóa tập huấn "Xây dựng an ninh lương thực" từ ngày 19-22/10/2015.

30 học viên (các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, nhân viên) từ nhiều cơ quan/tổ chức khác nhau tham dự các khóa đào tạo này. Nội dung khóa tập huấn do International Business Dynamics Pte Ltd cung cấp, đây là công ty chuyên cung cấp các khóa đào tạo mang tính sáng tạo và dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp tư nhân và công cộng, và các cơ quan chính quyền trong nước và nước ngoài. Tham gia khóa tập huấn, có 4 nghiên cứu viên thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (IPSARD) đã tham dự khóa học này.

Khóa tập huấn nhằm trang bị cho các học viên nhiều kiến thức hữu ích về an ninh lương thực và bài học kinh nghiệm của Singapore – (một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực từ nước ngoài) cũng như các chính sách trong quản lý an ninh lương thực của các nước.

Hình 2) Nhóm các học viên từ IPSARD đang trao đổi, thảo luận với Mr KO Khee Hwee về bài tập nhóm

Nội dung chính khóa tập huấn bao gồm:

  - Những thách thức liên quan đến an ninh lương thực;

  - Tác động của an ninh lương thực;

  - Xu hướng và thách thức về an ninh lương thực trong ASEAN;

  - An ninh lương thực tại Singapore;

  - Chuỗi cung ứng thực phẩm;

  - Tình hình an ninh lương thực trong ASEAN;

  - Lộ trình đảm bảo an ninh lương thực của Singapore;

  - Đa dạng hóa nguồn nhập khẩu thực phẩm;

  - Dữ trự và các giải pháp mới;

  - Gợi ý chính sách về an ninh lương thực từ “hỗ trợ” đến “thúc đẩy” các chiến lược

 

Giải pháp thực hiện:

Khóa tập huấn bao gồm các quan điểm quốc tế về tác động và ảnh hưởng an ninh lương thực và hàm ý cho Việt Nam. Các học viên sẽ được cung cấp các nghiên cứu trường hợp khác nhau của các nước trong việc thực hiện xây dựng an ninh lương thực. Tiếp theo, giảng viên yêu cầu các học viên chia thành các nhóm, và thực hành các bài tập lớn. Ngoài ra, các học viên được yêu cầu để thảo luận theo nhóm nhỏ và làm các bài thuyết trình nhóm.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã được cấp giấy chứng nhận.

Người đưa tin: Việt Anh

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ