Khóa tập huấn khu vực “Hoạch định và thực hiện chính sách vì người nghèo cấp quốc gia” - 21-25/9/2015 tại Bangkok – Thái Lan

Trong khuôn khổ dự án “Các tiếp cận Chính sách hỗ trợ người nghèo để giải quyết các rủi ro và tính tổn thương ở cấp Quốc gia” – “GCP/RAS/276/IFA và TCP/RAS/3405” với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Tổ chức Nông lương Liên hợp Quốc (FAO) tổ chức khóa tập huấn khu vực về “Hoạch định và thực hiện chính sách vì người nghèo cấp quốc gia từ ngày 21 – 25/9 tại Bangkok – Thái Lan. Mục tiêu của hội thảo nhằm nâng cao năng lực thể chế cho các quốc gia trong vùng dự án (Campuchia, Lào, Nepal và Việt Nam) trong việc rà soát, phân tích, xây dựng và thực hiện các giải pháp chính sách nhằm quan lý rủi ro và tính tổn thương của người nghèo ở nông thôn và người sản xuất nhỏ, nông dân thiếu đất gặp phải, đặc biệt là các rủi ro bất thường do biến động giá, gia nhập thị trường và biến đổi khí hậu.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia của IFAD, FAO, chuyên gia từ trường Đai học Humboldt, Berlin – Đức và các học viên là các nghiên cứu viên của các viện/tổ chức nghiên cứu, trường đại học, tổ chức phi chính phủ đến từ  4 quốc gia khu vực dự án.

    

(Hình ảnh: V.A)

Nội dung chương trình tập huấn gồm 4 phần:

-  Quá trình xây dựng chính sách vì người nghèo, vai trò, sự can thiệp của các bên liên quan khác nhau trong suốt các quá trình, tầm quan trọng và tính logic của đánh giá tác động của chính sách công.

-  Các phương pháp đánh giá rủi ro trong bối cảnh hội nhập thị trường và biến đổi khí hậu của người nông dân sản xuất nhỏ.

-  Các giải pháp/công cụ giảm thiểu rủi ro và tính tổn thưởng bao gồm cơ chế bảo hiểm, tài chính và tiến kiệm, các giải pháp bảo vệ mang tính xã hội, các giải pháp hợp tác (Hợp đồng nông sản, hợp tác xã, Đối tác công tư trong nông nghiệp …).

-  Các bài học kinh nghiệm thành công ở các quốc gia khu vực và toàn cầu về các cơ chế góp phần giảm rủi ro cho người nghèo bao gồm: tuyển dụng, bảo hiểm, đối tác công tư và hợp tác xã.

Tham dự hội thảo, các chuyên gia và các học viên chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu và xây dựng chính sách vì người nghèo ở các quốc gia, thảo luận các kết quả đạt được và đánh giá các kết quả dựa trên các kinh nghiệm, khái niệm và thực hành của các quốc gia.

Thông qua khóa tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức về quá trình hình hoạch định chính sách công, các giai đoạn trong xây dựng chính sách; các yếu tố quan trọng đối với các chính sách vì người nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm đảm bảo cách tiếp cận tổng thể với sự tham gia của các nhóm tổn thương và người sản xuất nhỏ. Từ đó, các học viên có thể sử dụng các công cụ để đánh giá các quá trình chính sách hiện hành, các vấn đề cụ thể của quốc gia, và đề xuất các chính sách nhằm giải quyết các vấn đề cho quốc gia mình.

V.A

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ