Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và xã viên hợp tác xã An Châu

Nằm trong chuỗi các hoạt động thúc đẩy thực hiện luật Hợp tác xã 2012, tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO) đã tài trợ cho Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) xây dựng mô hình thí điểm hợp tác xã kết nối với thị trường tại HTX An Châu, xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Một trong những hoạt động trọng tâm là tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ và xã viên của HTX An Châu

Nội dung tập huấn được chia thành ba hợp phần chính: Hợp phần một do ThS. Nguyễn Tiến Định đảm nhận, bao gồm các chính sách phát triển hợp tác xã tại Việt Nam, đặc biệt là những điểm mới của Luật Hợp tác xã 2012. Hợp phần hai do ThS. Nguyễn Đình Chính phụ trách, cung cấp các kiến thức, kỹ năng tìm kiếm và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản. Hợp phần cuối cùng do ThS. Nguyễn Thị Mỹ trình bày, nhằm cung cấp các kỹ năng đàm phán hợp đồng cung cấp đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản cho người dân.

{C}{C}

ThS. Nguyễn Thị Mỹ và các cán bộ An Châu trong lớp tập huấn

Các nội dung tập huấn được chuẩn bị phù hợp cho từng đối tượng tham gia. Đối với cán bộ của UBND xã, cán bộ của hợp tác xã An Châu, các nội dung được biên tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như xây dựng các phương án sản xuất và tiếp cận thị trường, thúc đẩy vai trò của hợp tác xã trong quá trình tiếp cận với thị trường. Đối với xã viên HTX An Châu, các nội dung được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của người dân khi là thành viên của hợp tác xã tham gia thị trường, chủ yếu tập trung vào phân tích vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của họ khi tham gia sản xuất hàng hóa, tiếp cận thị trường thông qua hợp tác xã.

Với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, các thông tin được cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu và dễ nắm bắt, phù hợp với từng đối tượng. Những người tham gia tập huấn đều bày tỏ đây là lần đầu tiên được tiếp cận các thông tin, nắm bắt được các kỹ năng phục vụ cho việc tiếp cận thị trường. Đặc biệt, các cán bộ của hợp tác xã hi vọng với kỹ năng, kiến thức được cung cấp, họ có thể kết nối được với thị trường tốt hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn cho các thành viên của hợp tác xã.

{C}{C}

Chuyên gia và người dân tham gia lớp tập huấn

Sau đó, ngày 16 tháng 10 năm 2015, đại diện tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO), bà Nguyễn Thị Lan Hương đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND, ban quản trị HTX cùng đại diện một số hộ dân tham gia mô hình. Trong buổi làm việc, bà Hương đã tìm  hiểu lịch sử hình thành, phát triển, những khó khăn thuận lợi của HTX An Châu khi tham gia kết nối thị trường, vai trò của UBND xã, phòng Nông nghiệp huyện, doanh nghiệp trong triển khai mô hình. Qua đây, bà Hương cũng tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân và chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế trong phát triển HTX.

Đại diện FAO làm việc với An Châu

 

Người đưa tin:

Kim Văn Chinh

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ