Tham dự Hội thảo cấp vùng với sự tham gia của nhiều bên liên quan nhằm tham vấn chính sách liên quan đến hợp đồng nông sản xuyên biên giới

Regional Multi-Stakeholder Policy Consultation Workshop on Cross-Border Contract Farming (CBCF)

Viện nghiên cứu Mê Kông (Mekong Institute - MI), với sự hỗ trợ từ chính phủ New Zealand, hiện đang thực hiện một chương trình Nâng cao năng lực kéo dài 3 năm nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) với các nước còn lại thuộc khu vực Đông Nam Á. Một trong những mục tiêu của chương trình là cải thiện hoạt động thương mại và chính sách thương mại xuyên biên giới giữa các quốc gia này.

Để thực hiện mục tiêu trên, MI đã, đang và sẽ tổ chức một chuỗi các nghiên cứu thực địa, chương trình nâng cao năng lực cán bộ, các buổi tọa đàm chính sách nhằm nâng cao năng lực thể chế và năng lực các cán bộ từ trung ương, cấp tỉnh, các doanh nghiệp, hiệp hội sản xuất, cơ quan nghiên cứu có liên quan đến hợp đồng nông sản xuyên biên giới tại các nước CLMV.

Trong khuôn khổ các hoạt động trên, trong tháng 9/2015, MI đã tổ chức buổi tọa đàm chính sách với sự tham gia của các cán bộ cấp trung ương, đại diện các cơ quan nghiên cứu, đại diện doanh nghiệp, đại diện hội nông dân tại các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Ông Đỗ Huy Thiệp, nghiên cứu viên của trung tâm đã đại diện cho Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp đã tham dự hội thảo và cùng chia sẻ kinh nghiệm việc thực hiện hợp đồng nông sản.

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ