Trang chủ > Đối tác

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)

Website: http://www.adb.org

Thành lập vào năm 1966, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế và giảm nghèo cho các nước châu Á. Để đạt được mục tiêu này, ADB cộng tác với nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau, chia sẻ thông tin qua các diễn đàn khu vực và xuất bản sách cũng như các bài báo chuyên ngành. Các dịch vụ chính của ADB bao gồm cho vay, tài trợ, đối thoại chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư.

Các hoạt động của ADB với CAP:

1.      Nghiên cứu 30 trường hợp hợp đồng nông nghiệp, do ADB tài trợ (2006)

2.      Phát triển giống cây trồng và các vấn đề chính sách quan trọng tại Việt Nam, do ADBI tài trợ (2012)

3.      Phát triển thị trường nông sản và chuỗi giá trị ở Việt Nam, do ADBI tài trợ (2012)

Hỗ trợ các hộ sản xuất nhỏ cải thiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất xứ dựa trên công nghệ thông tin – Trường hợp của ngành gà, do ADB tài trợ (2015 – 2016)