Trang chủ > Đối tác

Quỹ Ford

Website: http://www.fordfoundation.org

Quỹ Ford là tổ chức tư nhân với mục tiêu là thúc đẩy phúc lợi xã hội. Bắt nguồn từ món quà 25000 USD của Edsel Ford tặng công ty Ford Motor để dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, từ thiện và phúc lợi xã hội, ngày nay Quỹ Ford đã vươn tới quy mô toàn cầu, hoạt động tại 50 quốc gia. Quỹ Ford hướng tới khuyến khích các sáng kiến của những người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ các vấn đề xã hội, thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ và doanh nghiệp, cũng như đảm bảo sự tham gia của tất cả mọi người vào các hoạt động xã hội.

Hoạt động của Quỹ Ford với CAP:

1.      Tổ chức hội thảo Triển vọng thị trường nông nghiệp Việt Nam 2011, do WB/IFAD/Quỹ Ford tài trợ (2011).