Trang chủ > Đối tác

Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI)

Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế được thành lập vào năm 1994 nhằm cải thiện an ninh lương thực và giảm đói nghèo taijc ác nước đang phát triển thông qua hoạt động nghiên hướng tới ngành chăn nuôi hiệu quả và bền vững hơn. ILRI là thành viên của liên minh CGIAR (liên minh nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai). ILRI là tổ chức chỉ đạo các chương trình nghiên cứu về chăn nuôi và ngư nghiệp; ILRI cũng là cơ quan nghiên cứu Khoa học sinh học cho khu vực Trung Phi và Đông Phi và liên minh kỹ thuật nhằm xây dựng khả năng chống chịu ở khu vực Mũi châu Phi.

Website: https://www.ilri.org/home

Hợp tác cùng CAP:

Được tài trợ bởi ILRI, năm 2014 CAP đã thực hiện phân tích kịch bản tìm hiểu về phát triển chuỗi giá trị ngành lợn sử dụng mô hình mới cập nhật cho ngành lợn tại Việt Nam (ngành chăn nuôi và ngư nghiệp CRP)