Trang chủ > Đối tác

Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC)

Website: http://www.idrc.ca

Được Quốc hội Canada thành lập vào năm 1970, Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC) là một công ty nhà nước của Canada, có mục tiêu cải thiện cuộc sống và sinh tế của người dân các nước đang phát triển thông qua đầu tư vào nghiên cứu, sáng tạo và phát triển giải pháp. Phương pháp của IDRC là hỗ trợ các nhà nghiên cứu ở các nước đang phát triển trong các đề tài, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu của họ ở nước sở tại.

Hoạt động của IDRC với CAP:

1.      Tác động kinh tế xã hội của dịch cúm gia cầm cùng các biện pháp kiểm soát quy mô nhỏ và các hộ chăn nuôi gia cầm quy mô nhỏ ở châu Á, IDRC tài trợ (2007)

2.      Dự án đánh giá sức khỏe sinh thái cho cụm sản xuất gia cầm để cải thiện sinh kế của người sản xuất nhỏ, do IDRC tài trợ (2011-2014).