Trang chủ > Đối tác

Trung tâm Úc về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế - ACIAR


Địa chỉ trang web: http://aciar.gov.au

Trung tâm Úc về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (Australian Centre for International Agricultural Research - ACIAR) là một cơ quan của Chính phủ Úc, hoạt động trong nhóm các cơ quan chuyên trách của Bộ Ngoại giao vàThương mại. ACIAR được thành lập theo Đạo luật về Trung tâm Úc về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế 1982, nhằm hỗ trợ và khuyến khích các nhà khoa học nông nghiệp Úc sử dụng kỹ năng của họ để xác định và tìm giải pháp cho vấn đề nông nghiệp của các nước đang phát triển.

1.Hàm ý về điều chỉnh cấu trúc nhằm tự do hóa thương mại ở Việt Nam, ACIAR tài trợ 2010-2012

2.Cải thiện năng lực sản xuất về cây keo và bạch đàn cho sản phẩm gỗ dán ép ở Việt Nam và Úc, Hoạt động: Giám sát và đánh giá tác động kinh tế đối với người sản xuất nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ suốt dự án, ACIAR tài trợ (2012 - 2017)

3. Đánh giá phản ứng của nông dân với biến đổi khí hậu - các phương án chính sách điều chỉnh, ACIAR tài trợ (2012)

4. Hướng đến hệ thống canh tác rau lợi nhuận cao và bền vững ở vùng Tây Bắc Việt Nam, ACIAR tài trợ 2014