Trang chủ > Đối tác

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc - UNDP

Địa chỉ trang web: www.undp.org

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (tiếng AnhUnited Nations Development Programme, viết tắt UNDP) có trụ sở tại Thành phố New York. UNDP có mạng lưới phát triển toàn cầu, có mặt tại hơn 166 quốc gia với nhiệm vụ chính là tuyên truyền vận động cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chi phí hoạt động của UNDP được bảo trợ thông qua các khoản viện trợ không bắt buộc từ các cá nhân và các tổ chức trên thế giới.

Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp đã hợp tác với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc trong nhiều dự án, điển hình như:

1.      Phân tích chính sách nhằm cải thiện chính sách đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, UNDP tài trợ (2009-2010)

2.      Nghiên cứu nhằm sử dụng đất rừng hiệu quả cho phát triển quốc gia, UNDP tài trợ (2011)

3.      Nghiên cứu nhằm sử dụng hiệu quả nông trường quốc doanh và đất công để phát triển quốc gia, UNDP tài trợ (2011)

4.      Nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả của sử dụng đất ngoại thành và đề xuất mô hình cho nông nghiệp đô thị, UNDP tài trợ (2011)

5.      Nghiên cứu về hệ thống quản lý đất cho các dân tộc thiểu số, UNDP tài trợ (2011)

6.      Nghiên cứu để tạo điều kiện cho phụ nữ đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn, UNDP tài trợ (2011)