Hội thảo tập huấn “Những khía cạnh Pháp lý và Vận hành của Cơ chế Hợp đồng Nông sản”

Trong bốn ngày từ 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, tại khách sạn Army, Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Những khía cạnh Pháp lý và Vận hành của Cơ chế Hợp đồng Nông sản”, hội thảo là một trong chuỗi ba hội thảo cấp quốc gia được tổ chức tại Việt Nam, Ethiopia và Guatemala nhằm phổ biết ấn phẩm Hướng dẫn pháp luật về hợp đồng nông sản do Viện Quốc tế về nhất thể hóa luật tư (UNIDROIT), FAO và IFAD phối hợp phát hành.

Hội thảo diễn ra được hướng dẫn, hỗ trở bởi GS. Carlos A. da Silva – chuyên gia Hợp đồng Nông sản, Giáo sư kinh tế và Quản lý kinh doanh Nông nghiệp, Đại học Liên Bang Vicosa, Brazin và TS. Eva Galvez Nogales – Nhà kinh tế học, phòng kinh tế phát triển Nông nghiệp FAO, Rome. Với sự tham gia của đại diện Viện Chính sách và Nông nghiệp Phát triển NNNT (IPSARD), Hội nông dân Việt Nam, Văn phòng điều phối Chương trình Quốc gia về xây dựng NTM, cán bộ ban quản lý dự án các tỉnh thuộc tài trợ của IFAD, tổ chức SNV Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang,…. Nhằm thẩm định sự phù hợp và tính hữu dụng của các tài liệu đã được phát triển từ ấn phẩm hướng dẫn pháp luật mang đến cho người nông dân và các nhà hoạch định chính sách những tư vấn về các khía cạnh pháp lý của hợp đồng nông sản.

Tham gia hội thảo tập huấn, Th.S Thái Văn Tình – Đại diện cho Trung tâm Tư vấn Chính sách (CAP) đã trình bày về Chính sách Nông nghiệp hợp đồng tại Việt Nam nhằm cung cấp cho đại biểu tham dự hội thảo tổng quan về sự phát triển của nông nghiệp hợp đồng tại Việt Nam, khuôn khổ pháp lý và chính sách liên quan đến nông nghiệp hợp đồng tại Việt Nam và các chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp hợp đồng tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo tập huấn này, CAP đã tổ chức chuyến thăm học tập thực địa liên quan đến nội dung lớp học tại Công ty TNHH Cường Tân – xã Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định, là mô hình điển hình trong việc thực hiện hợp đồng nông sản thông qua tích tụ ruộng đất, sản xuất theo cánh đồng lớn, cơ giới hóa và đầu tư công nghệ trong sản xuất chế biết lúa giống theo chuỗi giá trị tại khu vực đồng bằng sông Hồng.

Hội thảo tập huấn đã cung cấp các kiến thức quý báu về Nông nghiệp hợp đồng bao gồm: các khái niệm cơ bản, các khía cạnh pháp lý của hợp đồng nông sản, lập kế hoạch và thiết lập các hoạt động ký kết hợp đồng, các chính sách quốc gia về hợp đồng nông sản, quản lý rủi ro khi xẩy ra tranh chấp hợp đồng thông qua các tình huống thực tế tại Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Tin tức