Sinh hoạt học thuật trong Đoàn Thanh niên: Nông nghiệp Việt Nam trong hoàn cảnh mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều ngày 15/8/2016, Đoàn thanh niên Trung tâm tư vấn chính sách đã phối hợp cùng Đoàn Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tổ chức hội thảo Nông nghiệp Việt Nam trong hoàn cảnh mới tại phòng họp Viện.

Hội thảo đã nhận sự hương ứng, tham gia từ lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị cùng sự quan tâm của đông đảo Đoàn viên, thanh niên Trung tâm tư vấn chính sách, Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT. Hội thảo là buổi chia sẻ của các chuyên gia cho Đoàn viên, thanh niên về những thách thức của nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng chuyên môn cho các nghiên cứu viên trẻ.

 

TS.Đặng Kim Khôi đã chia sẻ những khó khăn về tình hình BĐKH tại ĐBSCL. Đây đã và đang là thách thức lớn nhất đối nông nghiệp của “vựa lúa” Việt Nam.

 

Cũng tại hội thảo, TS. Lê Thị Hà Liên đã nêu ra những khó khăn với người nông dân, những rào cản đối với Doanh nghiệp trước con đường hội nhập quốc tế.

 

Bà Trương Thị Thu Trang - Trưởng bộ môn CL&CS đã có những chia sẻ về hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Việt Nam.

 

 

Tin tức