Dự án ‘Đánh giá khả năng ứng phó của nông dân với Biến đổi khí hậu – Các lựa chọn chính sách’: Hội thảo giữa kỳ trình bày một số kết quả nghiên cứu sơ bộ

Ngày 25/11/2015, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) tổ chức hội thảo giữa kỳ công bố một số kết quả nghiên cứu sơ bộ và tham vấn ý kiến chuyên gia trong khuôn khổ dự án ‘Đánh giá khả năng ứng phó của nông dân với Biến đổi khí hậu – Các lựa chọn chính sách’.

Tại buổi hội thảo, nhóm nghiên cứu trình bày tiêu chí chọn mẫu và quy trình điều tra cùng một số phân tích kinh tế lượng về các yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu và tác động của chính sách hỗ trợ tới khả năng ứng phó BĐKH của người dân tại 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Bình Định. Kết quả nghiên cứu bước đầu chỉ ra rằng trình độ học vấn, tài sản của hộ và sự tham gia các mạng lưới xã hội (chính thức và phi chính thức) là những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao khả năng nhận thức của hộ nông dân về biến đổi khí hậu. Trong khi đó, sự tiếp cận với các thông tin cảnh báo sớm thông qua kênh truyền thông truyền thống (loa phát thanh, gặp mặt trực tiếp) và chính sách hỗ trợ bằng hiện vật có tác động gia tăng khả năng ứng phó với BĐKH của hộ nông dân. Ngoài ra, các phân tích cũng cho thấy vai trò của nữ giới trong các quyết định thích ứng BĐKH. Trên cơ sở những kết quả nói trên, nhóm nghiên cứu đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao khả năng nhận thức và hiệu quả các chính sách hỗ trợ thích ứng BĐKH của hộ nông dân.

Một số hình ảnh hội thảo:

Người đưa tin: N.T.T.N

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ