Dự án ‘Đánh giá khả năng ứng phó của nông dân với Biến đổi khí hậu – Các lựa chọn chính sách’: Thảo luận nhóm dự án

Trong khuôn khổ dự án ‘Đánh giá khả năng ứng phó của nông dân với Biến đổi khí hậu – Các lựa chọn chính sách’, một số hoạt động hội thảo mở rộng, thảo luận nội bộ, và tham vấn chuyên gia được diễn ra trong 2 ngày 10-11/12/2015 nhằm báo cáo tiến độ thực hiện, trình bày kết quả dự án và thống nhất hướng nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo.

Nhóm dự án gồm có Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP), Trung tâm Chính sách Nông nghiệp Trung Quốc (CCAP), đại học Adelaide (Úc) và đại diện cơ quan tài trợ (Trung Tâm nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế úc ) cùng các chuyên gia tư vấn về BĐKH và mô hình cân bằng tổng thể.

Tại buổi hội thảo, nhóm nghiên cứu trình bày một số kết quả ước lượng tác động của BĐKH tới sản lượng và tiêu dùng một số mặt hàng nông nghiệp ở cấp độ hộ. Đồng thời nhóm dự án cũng đang trong quá trình xây dựng mô hình đánh giá tác động dài hạn của BĐKH tới sản xuất, giá cả, thương mại lúa gạo và thu nhập của nông dân thông qua mô hình mô phỏng chính sách nội địa (CAPSim) và mô hình phân tích thương mại toàn cầu (GTAP). Bên cạnh mục tiêu khuyến nghị chính sách, nhóm dự án đã và đang hướng tới việc phổ biến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh hội thảo:

Người đưa tin: N.T.T.N

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ