Đánh giá sức khỏe sinh thái (Eco-health) cụm sản xuất gia cầm (CSXGC) nhằm cải thiện sinh kế cho người chăn nuôi gia cầm quy mô nhỏ

Dự án do IDRC tài trợ

Năm: 2011 - 2013

Địa điểm thực hiện: Hà Nội, Đồng Nai - Việt Nam

Những nét chính của dự án: Cải thiện sinh kế của người sản xuất nhỏ tại các cụm chăn nuôi gia cầm thông qua sử dụng phương pháp tiếp cận sức khỏe sinh thái (eco-health) để ngăn chặn các dịch bệnh truyền nhiễm mới 

Các tin khác

Tin tức