Xây dựng bộ Chỉ số kết nối nông thôn

Dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ

Năm: 2012

Địa điểm thực hiện: Hà Nội, Đắk Lắk, Đắk Nông

Những nét chính của dự án: Xây dựng bộ chỉ số kết nối nông thôn (kết nối vật lý, kết nối thị trường hàng hóa, thị trường lao động, thị trường tài chính) và phân tích tác động của kết nối nông thôn đến phúc lợi của hộ. Tập trung chủ yếu vào khu vực Tây nguyên để đưa ra các kết quả và là đầu vào cho việc thiết kế chương trình xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng thế giới tại khu vực Tây Nguyên.

Các tin khác

Tin tức