“Đánh giá chi tiêu công ngành Nông nghiệp Việt Nam” và “Đánh giá chi tiêu công tỉnh Lào Cai”

Tóm tắt dự án

Đánh giá chi tiêu công là một trong các hoạt động quan trọng nhằm xác định kết quả cũng như các mặt hạn chế trong quản lý chi tiêu công của Chính phủ. Trước tầm quan trọng của vấn đề này, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị và nhận được sự cam kết của Ngân hàng Thế Giới trong việc hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật để thực hiện nghiên cứu về   Đánh giá Chi tiêu công (Public Expenditure Review - PER).

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ công tác Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Ngân hàng Thế giới đã được giao chỉ đạo Đánh giá Chi tiêu công trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam. Đánh giá chi tiêu công trong ngành Nông nghiệp bao gồm 2 báo cáo chính : (1) Báo cáo đánh giá chi tiêu công ngành Nông nghiệp Việt Nam và (2) Báo cáo đánh giá chi tiêu công tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009- 2012. Tổ công tác đã thực hiện chuyến công tác ở TP. Hà Nội và tỉnh Lào Cai từ 21/09 đến 03/10 để làm việc với các đơn vị liên quan ở cấp TW và địa phương, và đề ra những vấn đề đối với Đánh giá Chi tiêu công theo lĩnh vực và Tỉnh/thành: xác định những đơn vị liên quan cấp TW và Tỉnh/thành nơi sẽ trở thành đối tác chính trong dự án, xác định những câu hỏi nghiên cứu để Đánh giá Chi tiêu công, và khảo sát những nguồn lực sẵn có (thông tin và kỹ thuật) để thực hiện hai loại Đánh giá Chi tiêu công nêu trên. Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông Nghiệp – Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT được lựa chon là đơn vị tư vấn có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng thế giới và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện báo cáo đánh giá chi tiêu công cho ngành nông nghiệp và đánh giá chi tiêu công tại tỉnh Lào Cai.

Mục tiêu dự án

Đối với hoạt động đánh giá chi tiêu công ngành Nông nghiệp Việt Nam, mục tiêu cụ thể bao gồm (i) tìm hiểu nhu cầu tài trợ trong lĩnh vực phát triển nông thôn nhằm hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia về Nông thôn mới (NTP-NRD) giai  đoạn 2010-2020  và Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Giảm Nghèo (NTP-PR); (ii) sáng tỏ sự liên quan của điều phối và hiệu quả trong và giữa các cơ quan/vụ trong các bộ chủ chốt đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, ở cấp tỉnh và TW; (iii) nhận định những mối liên kết trong chi tiêu công giữa các tiểu ngành nông nghiệp nhằm đảm bảo tăng trưởng nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực ở Việt Nam.

Đối với hoạt động đánh giá chi tiêu công tỉnh Lào Cai, mục tiêu nghiên cứu bao gồm (i) Đánh giá quản lý tài chính của địa phương trong giai đoạn 2009-2012; và (ii) Đánh giá phân bổ ngân sách Nhà nước dành cho tỉnh có đạt được những mục tiêu kinh tế-xã hội

Kết quả dự án

· 01 Báo cáo Đánh giá chi tiêu công ngành nông nghiệp. Tên tiếng Anh: Agrciulture Public Expenditure Review.

· 01 Báo cáo Đánh giá chi tiêu công tỉnh Lào Cai. Tên tiếng Anh: Lao Cai Public Expenditure Review.

· Danh mục và tập hợp các tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu của dự án.

· Nâng cao năng lực cho đội ngũ nghiên cứu viên nhóm dự án

Một số hình ảnh dự án

Hình 1. TS. Đặng Kim Khôi (Trưởng nhóm nghiên cứu) trình bày tiến độ dự án và kết quả sơ bộ trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Hình 2. Đoàn công tác CAP/IPSARD và WB làm việc với các cán bộ chủ chốt thuộc Sở/ban/ngành liên quan

Hình 3. Đoàn công tác CAP/IPSARD và WB làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai

Hình 4. Đoàn công tác CAP/IPSARD làm việc với lãnh đạo xã Phìn Ngan

 

Thời gian thực hiện: 01/10/2014 – 01/01/2015

Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ