Hệ thống thông tin thị trường ngành gia cầm tại Việt Nam

Hệ thống thông tin thị trường gia cầm cho ba tỉnh Hà Nội, Huế và Tp Hồ Chí Minh.

Hệ thống thông tin thị trường gia cầm nhằm (i) cung cấp giá cả thị trường cập nhật hàng ngày cho các mặt hàng gia cầm tiêu dùng có tính phổ biến ở ba địa phương trên, (ii) cung cấp giá cả nguyên liệu đầu vào phục vụ cho chăn nuôi gia cầm như giá thức ăn chăn nuôi, giá con giống và giá vaccine, (iii) cung cấp các thông tin diễn biến bệnh dịch và văn bản chính sách cập nhật của ngành chăn nuôi gia cầm (iv) tăng cường sự nhận thức của các tác nhân tham gia sản xuất trong ngành về thông tin thị trường và khả năng hiểu biết để phân tích thị trường và (v) hỗ trợ chính phủ trong việc hình thành chính sách và cơ chế quản lý đối với việc vận chuyển gia cầm sống hoặc các sản phẩm gia cầm có liên quan. Hệ thống dự kiến chạy thử nghiệm trong ba tháng từ giữa tháng 8 cho đến giữa tháng 11 năm 2011.

Truy cập hệ thống tại : http://giacam.khuyennongvn.gov.vn

Tin tức