Cơ sở dữ liệu:"Điều tra nông hộ"

Dự án “ Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007 - 2012” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Dự án “ Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007 - 2012” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ với mục tiêu: giảm đói nghèo ở vùng nông thôn, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, thông qua phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, đặt trọng tâm vào các khu vực miền núi . Dự án ARD SPS 2007 - 2012 đã được đại diện chính phủ hai nước Việt Nam và Đan Mạch ký kết vào ngày 11/12/2007, gồm Hợp phần trung ương và Hợp phần tỉnh tại 5 tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Đăk Lăk và Đắc Nông với tổng số tiền tài trợ là 230 triệu curon Đan Mạc

 

Hà Nội, 21/2/08: Ngày 21/2 vừa qua, Ban quản lý dự án hợp phần Trung ương dự án “Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn -ARD SPS”, thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án với nội dung: giới thiệu dự án ARD-SPS giai đoạn 2007-2012, thảo luận cơ chế phối hợp giữa hợp phần TW và hợp phần tỉnh, và tìm kiếm các đối tác thực hiện dự án.
Tham dự hội thảo có đại diện của Bộ NN và PTNT, các bộ ngành liên quan, các tổ chức quốc tế, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức pho chính phủ, viện nghiên cứu, và các trường đại học.
Dưới đây là đường link csdl điều tra nông hộ : http://cap.gov.vn/ardsps

Tin tức