Hội thảo về Chương trình thanh tra cá da trơn

Trong các ngày 12-14 tháng 4 năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD) phối hợp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tổ chức Hội thảo quốc tế về Chương trình thanh tra cá da trơn của Cục Quản lý an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS). Nội dung của hội thảo là giới thiệu các quy định mới của FSIS về chương trình kiểm tra bắt buộc đối với các loài cá thuộc Bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ, lộ trình thực hiện, các yêu cầu chung về đánh giá, kiểm tra và chứng nhận tương đương với hệ thống tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ. Hội thảo được chủ trì bởi Thứ trưởng MARD Vũ Văn Tám và Thứ trưởng USDA Alfred Almanza. Trong khuôn khổ của đợt làm việc này, cán bộ của FSIS cũng tổ chức một buổi làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam để lắng nghe các phản hồi của doanh nghiệp về các quy định trong chương trình thanh tra. Sau đó, cán bộ MARD và USDA cũng đã đi thực địa vùng sản xuất và chế biến cá tra tại tỉnh Đồng Tháp.

Trong các ngày 12-14 tháng 4 năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (MARD) phối hợp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tổ chức Hội thảo quốc tế về Chương trình thanh tra cá da trơn của Cục Quản lý an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS). Nội dung của hội thảo là giới thiệu các quy định mới của FSIS về chương trình kiểm tra bắt buộc đối với các loài cá thuộc Bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ, lộ trình thực hiện, các yêu cầu chung về đánh giá, kiểm tra và chứng nhận tương đương với hệ thống tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ. Hội thảo được chủ trì bởi Thứ trưởng MARD Vũ Văn Tám và Thứ trưởng USDA Alfred Almanza. Trong khuôn khổ của đợt làm việc này, cán bộ của FSIS cũng tổ chức một buổi làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam để lắng nghe các phản hồi của doanh nghiệp về các quy định trong chương trình thanh tra. Sau đó, cán bộ MARD và USDA cũng đã đi thực địa vùng sản xuất và chế biến cá tra tại tỉnh Đồng Tháp. 

Theo quy định mới của FSIS, Việt Nam có 18 tháng để thực hiện quá trình chuyển đổi từ 1/3/2016 đến 31/8/2017. Trong thời gian này, Việt Nam vẫn được quyền xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ với điều kiện cung cấp danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và nộp hồ sơ về công nhận tương đương sang cho FSIS. Nếu trong giai đoạn chuyển tiếp, bên Hoa Kỳ kiểm tra lô hàng nào của Việt Nam không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ thì có quyền từ chối nhập khẩu và yêu cầu truy xuất đến các điểm sản xuất. Trong giai đoạn 18 tháng này, FSIS sẽ tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật trong khuôn khổ chương trình thanh tra. Bắt đầu từ ngày 1/9/2017, toàn bộ các sản phẩm cá tra của Việt Nam phải được công nhận tương đương nếu muốn được xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Trung tâm tư vấn chính sách (CAP) thuộc Viện chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) dự kiến sẽ phối hợp với tổ chức IDH và tỉnh Đồng Tháp xây dựng một chương trình nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu cá tra tại tỉnh chuẩn bị tốt hơn với chương trình thanh tra nói trên. Chương trình nghiên cứu này sẽ tập trung vào vấn đề quản lý nước vùng sản xuất dựa trên đối tác công tư và tiếp cận cảnh quan. 

Các tin khác

Tin tức