Hơn một thập kỷ vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình để đối phó với dịch cúm gia cầm, nhiều chính sách được đưa ra nhằm ngăn chặn và kiểm soát cũng như tái cấu trúc lại ngành chăn nuôi, đối phó với các loại dịch bệnh mới nổi. Một điểm đáng lưu ý là Chính phủ đã đưa ra chính sách phát triển chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn và tập trung với các mục tiêu hạn chế lây lan bệnh dịch. Nhiều người cho rằng chính sách này có thể đẩy những người chăn nuôi nhỏ ra khỏi thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của họ bởi phần lớn những người chăn nuôi nhỏ có nguồn thu nhập phụ thuộc chặt chẽ vào hoạt động chăn nuôi. Để đánh giá cụ thể chính sách trên , các tác giả đã điều tra, thu thập các thông tin định tính và định lượng chuyên sâu tại hai tỉnh Đồng Nai và Hà Tây để tìm hiểu chính sách trên nhiều mặt về các cụm sản xuất gia cầm tập trung, bao gồm kinh tế, xã hội, sức khỏe con người, những tác động đến môi trường của cụm sản xuất cũng như tác động của nó đối với việc kiểm soát dịch bệnh động vật mới nổi.

Tên dự án: Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2007-2012 (DANIDA)

Nhóm tác giả:    

+ TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

+ ThS. Nguyễn Ngọc Quế

+ ThS. Trần Thị Thanh Nhàn

+ ThS. Nguyễn Thị Tâm Ninh

+ CN. Vũ Thị Lan

Nhà tài trợ: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển quốc tế Canada (IDRC)

Tin tức