Tác động kinh tế xã hội của bùng phát dịch Cúm gia cầm và các biện pháp kiểm soát các hộ chăn nuôi gia cầm quy mô nhỏ tại Châu Á

Dự án do IDRC tài trợ

Năm: 2008

Địa điểm thực hiện: Hà Nội, Nam Định, Quảng Nam, Đồng Nai/Việt Nam

Những nét chính của dự án: Tìm hiểu sự thay đổi của các biện pháp ứng phó và các biện pháp can thiệp nhằm đối phó với cúm gia cầm, đặc biệt là những hộ dễ tổn thương thông qua việc phân tích tác động kinh tế - xã hội của cúm gia cầm đối với hộ chăn nuôi quy mô nhỏ. 

Các tin khác

Tin tức