Khóa đào tạo khu vực về phân tích chính sách

Tại Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022, Trong khuôn khổ dự án Mạng lưới các Tổ chức tư vấn về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong Mạng lưới Nông nghiệp Tiểu vùng sông Mê Kông (NARDT), CAP/IPSARD tổ chức Khóa đào khu vực về phân tích chính sách, được tài trợ bởi IFAD. Khóa học sẽ do Tiến sĩ Đặng Kim Sơn thuyết trình với nội dung chính về chính sách/chiến lược và đánh giá chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Khóa học được diễn ra trong 4 ngày với sự tham gia dự của 50 chuyên gia, nghiên cứu viên tới từ trong nước và quốc tế theo hai hình thức trực tiếp và thông qua zoom.

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn tháng 9,2022

Sau khóa đào tạo, CAP/IPSARD tổ chức một chuyến tham quan học tập mô hình nuôi trồng thủy sản lồng bè tại tỉnh gần Hà Nội. Chuyến tham quan học tập này nhằm giới thiệu và trao đổi kinh nghiệm về phát triển nuôi trồng thủy sản của Việt Nam, từ đó tìm cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển nuôi trồng thủy sản giữa các nước.

Ảnh: Đoàn tập huấn tham qua mô hình nuôi cá lồng tại Hòa Bình, 2022

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ