Tâp huấn sử dụng phần mềm Provalis

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu “Phân tích bối cảnh chính sách về môi trường thực phẩm ở Việt Nam” – Food environment policy landscape analysis – the case of Viet Nam dưới sự hỗ trợ của dự án" Chế độ ăn uống lành mạnh bền vững thông qua chuyển đổi hệ thống thực phẩm - Sustainable Healthy Diets through Food system Transformation (SHiFT) giai đoạn 2022-2024" với mục tiêu tăng cường chuyên môn, chuyên sâu về phân tích chính sách, Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp (CAP/IPSARD) đã phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế - The International Center for Tropical Agriculture (CIAT) tổ chức khóa tập huấn sử dụng bộ phần mềm Provalis. Khóa tập huấn có sự tham gia của các nghiên cứu viên CAP/IPSARD và chuyên gia CIAT dưới dự hướng dẫn của Tiến sỹ Christina Silver - giảng viên trường Đại học Surrey.

Tập huấn qua zoom

Nội dung khóa học baogồm:

  1. Buổi 1: Giới thiệu về phần mềm QDA Miner
  2. Buổi 2: Giới thiệu phần mềm WordStat
  3. Buổi 3: Áp dụng phần mềm vào phân tích chính sách và giải đáp câu hỏi liên quan.

Giới thiệu phần mềm: Provalis Suite là bộ phần mềm phân tích văn bản kết hợp phân tích dữ liệu định tính, phân tích nội dung và khai thác văn bản để nhanh chóng trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu văn bản. Provalis bao gồm các chương trình phân tích định tính và định lượng: QDA Miner; WordStat; ProSuite và SimStat. Trong nghiên cứu này, WordStat và QDA miner được sử dụng để phân tích dựa trên các từ khóa và các trích dẫn sẽ được trích xuất và nhập vào cơ sở dữ liệu.

  • QDA Miner: là phần mềm phân tích dữ liệu định tính dễ sử dụng để mã hóa dữ liệu văn bản và đồ họa, chú thích, truy xuất và xem xét dữ liệu, tài liệu và hình ảnh được mã hóa. Chương trình có thể quản lý các dự án phức tạp liên quan đến sốlượng lớn tài liệu kết hợp với thông tin số và phân loại. QDA Miner cũng cung cấp một loạt các công cụ khám phá đểác định các mẫu trong mã hóa và mối quan hệ giữa các mã được chỉ định và các thuộc tính số hoặc phân loại khác. Tài liệu được lưu trữ ở Định dạng Văn bản Đa dạng thức và hỗ trợđịnh dạng phông chữ và đoạn văn, đồ họa và bảng. Tài liệu có thể đượcchỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến mã hóa hiện có.

 

  • WordStat: làmột mô-đun phân tích văn bản được thiết kế đặc biệt để nghiên cứu thông tin văn bản như phản hồi câu hỏi, phỏng vấn, tiêu đề, bài báo, bài phát biểu trước công chúng, truyền thông điện tử… WordStat có thể được sử dụng như một phần mềm độc lập hoặc nó có thể được chạy như một mô-đun của QDA Miner. Khi được sử dụng với QDA Miner, WordStat có thể thực hiện phân tích nội dung trên toàn bộ tài liệu hoặc Các phân đoạn đã chọn của tài liệu được gắn thẻ với các mã cụ thể do người dùng xác định.

Mọi thông tin liên hệ theo link dưới đây: https://provalisresearch.com/products/

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Provalis để phân tích và đánh giá được hiện trạng chính sách về môi trường thực phẩm ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Từ kết qủa phân tích, nhóm nghiên cứu sẽ xác định các rào cản chính sách chính, đồng thời đề xuất các giải pháp dựa trên bằng chứng và bối cảnh cụ thể. Ủy ban điều phối quốc gia SHiFT sẽ thiết kế và thực hiện các chiến lược để thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp này theo những cách góp phần vào chế độ ăn uống lành mạnh bền vững cho các bên liên quan trong hệ thống thực phẩm Việt Nam.

Dự kiến các kết quả từ phân tích này được công bố 4/2023. Các báo cáo kết quả sẽ được cập nhật và đăng tải trên website của CAP/IPSARD vào quý II/2023.


 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ