Hội thảo Cơ cấu lại ngành kinh tế theo hướng hình thành các cụm liên kết ngành và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu một số trường hợp tại Việt Nam.

Sáng 6.9 Viện Nghiên cứu kinh tế quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo Cơ cấu lại ngành kinh tế theo hướng hình thành các cụm liên kết ngành và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập: Nghiên cứu một số trường hợp tại Việt Nam.

Cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng hình thành các cụm liên kết ngành và tăng cường sức chống chịu đã giúp Việt Nam nâng cao vị thế, tăng cường sức cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Song, Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế như Quá trình cơ cấu lại còn chậm, chưa đạt mục tiêu và yêu cầu, tăng trưởng ngành chưa đạt mục tiêu đề ra và thiếu tính vững chắc.

Cũng tại hội thảo, Bà Trương Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp góp ý, cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn vừa qua có nhiều thay đổi tích cực. Có sự chuyển dịch cơ cấu sang ngành có giá trị cao hơn, đầu tư tư nhân tăng… xuất khẩu nông nghiệp vẫn đóng góp lớn cho nền kinh tế mặc dù chịu các tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19.

“Mục tiêu phát triển của ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới là xây dựng ngành nông nghiệp hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững,…Định hướng của ngành nông nhiệp là tiếp tục cơ cấu lại sản xuất”./.

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/Kinh-te-phat-trien/co-cau-lai-nganh-kinh-te-theo-cum-de-tao-su-dot-pha-cho-su-phat-trien-i299970/