Tập huấn nâng cao năng lực về Bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 16/9, tại TP. Buôn Ma Thuột, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tổ chức Lớp tập huấn Bảo hiểm nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực về bảo hiểm nông nghiệp cho các đại biểu đại diện cho hội nông dân.
Lớp tập huấn có sự tham gia của 30 đại biểu đại diện cho 5 tỉnh Tây Nguyên bao gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lak, Đăk Nông và Lâm Đồng. 
Nội dung tập huấn được chia thánh 4 phần chính bao gồm: Phần 1. Khái niệm chính về bảo hiểm nông nghiệp (rủi ro trong bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam, phương pháp quản lý rủi ro và một số khái niệm cơ bản về bảo hiểm nông nghiệp); Phần 2. Quy định, chính sách và thể chế bảo hiểm nông nghiệp (lịch sử phát triển bảo hiểm nông nghiệp, các chính sách hiện hành; thể chế và triển khai; bài học kinh nghiệm từ các địa phương và định hướng phát triển bảo hiểm nông nghiệp); Phần 3. Các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp hiện có (sản phẩm bảo hiểm lúa gạo, bảo hiểm chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản); Phần 4. Đào tạo và nâng cao năng lực bảo hiểm nông nghiệp (một số câu hỏi thường gặp từ nông dân và chiến lược đào tạo, tập huấn bảo hiểm nông nghiệp).
Thực tiễn cho thấy có rất nhiều vấn đề phát sinh trong việc phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam do hoạt động sản xuất nông nghiệp còn gặp phải nhiều rủi ro như dịch bệnh, thiên tai, biến động về giá cả, … Do vậy, Bảo hiểm nông nghiệp được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người nông dân trước những rủi ro trên.

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ