Toạ đàm "Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững và Chế độ ăn lành mạnh bền vữngtrong bối cảnh Việt Nam"

Ngày 28/4 tại Hà Nội, Toạ đàm với chủ đề "Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững và Chế độ ăn lành mạnh bền vữngtrong bối cảnh Việt Nam" được tổ chức bởi Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN), Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP-IPSARD) và Liên minh Bioversity và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế CIAT. 

Tham dự buổi Toạ đàm có, PGS.TS Đào Thế Anh, Phó Giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Phó Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (PHANO); Bà Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN); Bà Deborah Nabuuma,  Chuyên gia Dinh dưỡng, Liên Minh Bioversity và CIAT; Ông Brice Even, Chuyên gia Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, Liên Minh Bioversity và CIAT; Bà Trương Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD); Ông Nguyễn Tử Siêm, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Hệ thống Nhà hàng Quả Trám; Chuyên gia ẩm thực Phùng Văn Đức, Cố vấn Hệ thống Nhà hàng Quả Trám; NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang; NSƯT Hoàng Xuân Bình; Nhà báo Vũ Xuân Cường, Nhà báo Thu Hòa, Nhà báo Vân Thanh; Nhà báo Vương Xuân Nguyên; Nhà báo Hoài Anh và các NSNA thuộc Ban Nghiệp vụ ảnh Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam; Buổi Toạ đàm được tổ chức trực tuyến và trực tiếp với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà báo và người hoạt động trong lĩnh vực LTTP.

Tại buổi Toạ đàm, các chuyên gia trong và ngoài nước đã thảo luận về nhiều chủ đề liên quan đến hệ thống lương thực thực phẩm (LTTP) bền vững, minh bạch và trách nhiệm. Trong đó, đề cập đến kế hoạch hành động chuyển đổi LTTP tại Việt Nam đến năm 2030, sản phẩm OCOP và chuỗi liên kết sản xuất lương thực thực phẩm tại Hà Nội. Ngoài ra, các chuyên gia cũng giải đáp những câu hỏi liên quan đến giải pháp cần thiết để thay đổi thói quen tiêu dùng hướng đến chế độ ăn lành mạnh bền vững, các giải pháp chính sách để thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm và dinh dưỡng an toàn, ý nghĩa của việc chuyển đổi hệ thống LTTP minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ