Diễn đàn Mekong lần thứ X

Ngày 23/9, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN (VASEAN) đã tổ chức Diễn đàn Mekong lần thứ X với chủ dề “Đẩy mạnh hợp tác phát triển, phục hồi kinh tế hậu COVID-19 khu vực Mekong “Nhằm đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước Tiểu vùng Mekong”.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện Ủy ban sông Mekong, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, đại diện Đại sứ quán các nước thuộc khu vực Mekong, các hiệp hội và doanh nghiệp. Thông qua Diễn đàn, các doanh nghiệp tham dự sẽ cùng đối thoại về chính sách, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các dự án hợp tác phát triển.

Tiến sĩ Trương Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp trình bày bài tham luận tại diễn đàn

 

Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và 2 tỉnh Văn Nam, Quảng Tây (Trung Quốc), là khu vực kinh tế năng động và có nhiều tiềm năng phát triển. AEC giúp chuyển đổi ASEAN thành một thị trường thống nhất, một khu vực có tính cạnh tranh cao, phát triển kinh tế công bằng và hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế toàn cầu. Các hợp tác tập trung giải quyết 7 vấn đề bao gồm: Biến đổi khí hậu; Đô thị hóa; Mất đa dạng sinh học; Khan hiếm nước; Nghèo đói và bất bình đẳng; An toàn thực phẩm và dinh dưỡng; Covid 19. Một số nguồn thông tin có thể tham vấn của CGIAR với ASEAN.

Một số gợi ý cho tiểu vùng sông Mekong gồm:

+  Thay đổi tập quán sản xuất, thay đổi giống, lịch canh tác trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi sinh kế để thích ứng BĐKH và tận dụng lợi thế khác biệt mùa vụ;

+   Tìm kiếm thị trường mới, cải tiến kỹ thuật canh tác;

+   Khuyến khích áp dụng các chứng chỉ chất lượng như GAP, phát triển đồng bộ PGS;

+   Quản lý thương mại xuyên biên giới;

+   Cải thiện đào tạo giáo dục, tăng cường năng lực, nhân thức của người dân, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước;

+   Tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và thị trường;

+   Xây dựng các biện pháp khuyến khích để giảm tình trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên không bền vững;

+   Hợp tác chặt chẽ trong chia sẻ thông tin và điều phối sử dụng nước sông MeKong;

+   Giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ