Công bố Nghiên cứu:"Phát triển cây trồng chính ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng"

Giới thiệu
Báo cáo “Phát triển cây trồng chính ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng” được thực hiện bởi các chuyên gia của Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh nông nghiệp ở Việt Nam” (EACVN) và các nhà nghiên cứu thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn năm 2021. Báo cáo thể hiện nỗ lực cung cấp thông tin cơ bản hỗ trợ Bộ NN & PTNT xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong quá trình thực hiện, Lãnh đạo Cục Trồng trọt và các chuyên gia cao cấp: TS.Cao Đức Phát (nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ (nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) trong việc đóng góp ý kiến, đóng góp ý kiến ​​để xây dựng báo cáo và hoàn thiện Chiến lược đã đóng góp những ý kiến ​​rất hay. Tiến sĩ Garth Atkinson và Tiến sĩ Đặng Kim Sơn - trưởng nhóm tư vấn kiêm phó trưởng nhóm của EACVN als o đã đưa ra nhận xét về định hướng và cấu trúc cũng như một số chi tiết trong báo cáo và ông Takeshi Ueda - Chuyên gia kinh tế chính về tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ tiếp tục hỗ trợ báo cáo này.
Góp phần xây dựng Chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030 và đến năm 2045, báo cáo cơ sở "Phát triển cây trồng chính ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng" được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng phát triển, thành tựu và hạn chế của ngành trong giai đoạn 2010-2020, cũng như phân tích những cơ hội và thách thức mới đối với ngành đến năm 2030. Kết quả là cơ sở để xây dựng định hướng và giải pháp cho Chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045
Báo cáo này được thực hiện và in dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án KSTA, và sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Xóa đói giảm nghèo Nhật Bản được ủy thác thông qua ADB..
Nội dung báo cáo tải về tại đây

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ