Thư mời chuyên gia (12 - 07 - 2019)

Thực hiện công việc “Xây dựng hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc” thuộc nội dung 3.8 đề tài “Nghiên cứu xây dựng và triển khai thí điểm mô hình quản trị và phân phối hàng nông sản sạch truy xuất nguồn gốc xuất xứ: trường hợp ngành hàng bò thịt”, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp mời các chuyên gia có đủ năng lực và trình độ phù hợp với vị trí Trưởng nhóm tư vấn và Tư vấn lập kế hoạch (Phụ lục - Điều khoản tham chiếu kèm theo).

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện công việc “Xây dựng hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc” thuộc nội dung 3.8 đề tài “Nghiên cứu xây dựng và triển khai thí điểm mô hình quản trị và phân phối hàng nông sản sạch truy xuất nguồn gốc xuất xứ: trường hợp ngành hàng bò thịt”, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp mời các chuyên gia có đủ năng lực và trình độ phù hợp với vị trí Trưởng nhóm tư vấn và Tư vấn lập kế hoạch (Phụ lục - Điều khoản tham chiếu kèm theo).

Yêu cầu: Các chuyên gia gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 16h ngày 22/07/2019 và được dán phong bì niêm phong.

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

        Trương Thị Thu Trang


File đính kèm

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ