Hội thảo ra mắt NARDT tại Việt Nam

Mạng lưới các nhà tư tưởng phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn ở tiểu vùng sông Mê Kông đã được Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn (IPSARD) tổ chức tại Hà Nội - Việt Nam vào ngày 20 tháng 12 năm 2019

Hội thảo ra mắt này là một phần của Mạng lưới tư duy phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia trong tiểu vùng sông Mê Kông (NARDT) do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ. Dự án Mạng lưới các nhà tư tưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NARDT) được thiết kế để thành lập một tổ chức với cơ chế hợp tác linh hoạt, nơi các xe tăng của các bên liên quan khác nhau của Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam có thể hợp tác với nhau để cải thiện chất lượng các chính sách trong phát triển nông nghiệp và nông thôn và tạo điều kiện mở rộng và thể chế hóa các thông lệ, đổi mới và bài học kinh nghiệm từ các chương trình được IFAD và các nhà tài trợ khác hỗ trợ.    

 

Hội thảo được đồng chủ trì bởi TS Trần Công Thắng – Viện trưởng của IPSARD và giám đốc dự án NARDT, Tiến sĩ Thomas Rath - Giám đốc Quốc gia của IFAD tại Việt Nam, và Tiến sĩ Đặng Kim Sơn - Senior Regional Facilitator của dự án NARDT. 

Mục tiêu tổng thể của dự án là nâng cao chất lượng xây dựng chính sách và tác động của việc thực thi chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua việc thúc đẩy chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu chung và tăng cường năng lực thể chế cho các nhóm tư duy chính sách, mạng lưới và đối thoại ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Dự án NARDT trực tiếp mang lại lợi ích cho các thành viên của mạng lưới. Họ nghĩ rằng chính sách của các bộ, viện nghiên cứu, hiệp hội kinh doanh nông nghiệp, tổ chức nông dân, tổ chức phi chính phủ, vv. Điều này giúp cải thiện chất lượng nghiên cứu và làm cho các hoạt động nghiên cứu trở nên thiết thực hơn. Các nhóm mục tiêu gián tiếp là một số lượng lớn nông dân và cư dân nông thôn ở 04 quốc gia khi họ có thể truy cập vào trải nghiệm tri thức thông qua nền tảng dựa trên CNTT-TT và hưởng lợi từ các chính sách ARD tốt hơn. Tương tự, các bên quan tâm khác cũng có thể dễ dàng thu thập thông tin và kiến ​​thức mà họ cần.

IPSARD là cơ quan chủ trì của dự án NARDT, chịu trách nhiệm điều phối Mạng lưới khu vực trong CLMV và đi đầu trong việc thiết lập và điều phối mạng lưới cấp quốc gia (NARDT-Vietnam). NARDT-Vietnam bao gồm các nền tảng chính sách tiềm năng ở Việt Nam và là thành viên của NARDT khu vực. Các hoạt động của mạng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc chia sẻ kiến ​​thức, nâng cao năng lực, nghiên cứu chung và đối thoại chính sách.

Mục tiêu của hội thảo NARDT-Việt Nam muốn nhắm đến:

- Thông báo ra mắt Mạng lưới phát triển nông nghiệp và nông thôn cho các nhóm tư duy chính sách tại Việt Nam Việt Nam cho các bên liên quan tại địa phương;

- Bày tỏ sự quan tâm trở thành đối tác và thành viên của NARDT tại Việt Nam;

- Thu thập đầu vào và ý tưởng từ các bên liên quan để hình thành nghiên cứu và chính sách cho chương trình NARDT-Việt Nam.

Hội thảo ra mắt đã thu hút 50 người tham gia từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các viện và trung tâm nghiên cứu, đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, Hiệp hội Nông dân và Các lĩnh vực tư nhân liên quan đến Nông nghiệp.