Phát triển bò sữa: Cần tính đến bài toán liên kết chuỗi giá trị

TS. Đặng Kim Khôi - Giám đốc trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp - Viện CS&CL PTNNNT trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nhân dân về vấn đề phát triển bò sữa Việt Nam.

Chi tiết (http://nhandantv.vn/phat-trien-bo-sua-can-tinh-den-bai-toan-lien-ket-chuoi-gia-tri-v45503)

 

 
 

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ