Quản lý chất lượng thịt nhập khẩu - TS. Đặng Kim Khôi bình luận trên S hôm nay

TS. Đặng Kim Khôi - Giám đốc trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp - Viện CS&CL PTNNNT tham gia đối thoại trong trường trình S hôm nay (VOV) về vấn đề quản lý chất lượng thịt nhập khẩu.

Chi tiết (http://vovtv.vov.vn/s-hom-nay/s-hom-nay-30032017-c53-22635.aspx)

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ