Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Cố vấn cao cấp

Jikun HUANG

Cố vấn cao cấp

 

Giáo sư Tiến sĩ Jikun Huang (Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế lượng và Mô hình)

Giáo sư Jikun Huang là người sáng lập và là giám đốc Trung tâm Chính sách Nông nghiệp Trung Quốc (CCAP) của trường Đại học Bắc Kinh. Ông cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Nông nghiệp Trung Quốc và Hiệp hội Công nghệ nông nghiệp Trung Quốc. Ông đã từng là thành viên của Hội đồng Chính sách Thương mại Nông nghiệp Thực phẩm Quốc tế (IPC), Tổ chức Dịch vụ Quốc tế về áp dụng Công nghệ Sinh học Nông nghiệp (ISAAA) và Quỹ Công nghệ Nông nghiệp Châu Phi (AAFT).


Giáo sư Huang nhận bằng Cử nhân từ Đại học Nông nghiệp Nam Kinh năm 1984 và tiến sĩ về kinh tế của Đại học Philippines tại Los Banos năm 1990. Nghiên cứu của ông bao gồm nhiều lĩnh vực về phát triển nông nghiệp và nông thôn của Trung Quốc, bao gồm nghiên cứu và phát triển (R&D), kinh tế tài nguyên nước, định giá và tiếp thị, tiêu dùng thực phẩm, nghèo đói, chính sách thương mại và biến đổi khí hậu. Ông đã bốn lần nhận được giải thưởng tiến bộ trong nghiên cứu khoa học từ Bộ Nông nghiệp, giải thưởng cho 10 nhà nghiên cứu trẻ tuổi nổi bật hàng đầu của Trung Quốc năm 2002, Giải thưởng Thành tựu xuất sắc cho Người Hoa kiều trở về cống hiến cho Trung Quốc năm 2003, Giải thưởng Đóng góp nổi bật về Khoa học Quản lý năm 2008, Giải thưởng Cựu thành viên xuất sắc UPLB, Đại học Philippines Los Banos trong năm 2008 và năm 2010, Giải thưởng Cựu sinh viên xuất sắc của IRRI, Viện Lúa Quốc tế. Ông đã chấp bút để xuất bản hơn 350 bài báo, trong đó có hơn 170 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, bao gồm Science and Nature. Ông cũng là đồng tác giả của 18 cuốn sách khác nhau.
Http://en.ccap.org.cn/show.php?contentid=3771