Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Cố vấn cao cấp

Chu Hoàng Long

Cố vấn cao cấp

 

Tiến sĩ Chu Hoàng Long (Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên, Mô hình toán học)

Tiến sĩ Chu Hoàng Long là giảng viên cao cấp tại Trường Chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Úc. Ông quan tâm đến việc xây dựng các mô hình ứng dụng để hỗ trợ các quá trình hoạch định và đánh giá chính sách liên quan đến an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh; các chiến lược khai thác nguồn nước và tài nguyên thủy sản; quá trình tái cơ cấu tại các nước đang phát triển; nông nghiệp xanh, nền kinh tế ít cácbon và các vấn đề môi trường. Ông đã giành được nhiều giải thưởng cao quý, có thể kể đến giải thưởng Eureka, giải khoa học có uy tín nhất của Úc về nghiên cứu quản lý tài nguyên nước.

 

https://crawford.anu.edu.au/people/academic/hoang-long-chu